Inżynierowie różnych specjalności budowlanych

Praca w budownictwie, choć sezonowa dla wielu specjalności daje satysfakcję i godziwy zarobek.
Dziś opowiemy o specjalnościach, na których zapotrzebowanie jest nieustające.

Inżynier projektant sieci ciepłowniczych
Zajmuje się projektowaniem sieci ciepłowniczych. Jego obowiązki obejmują: wstępne badanie obiektów; projektowanie zewnętrznych sieci ciepłowniczych, konstruowanie sieci ciepłowniczej zgodnie ze standardami projektowania, konstruowanie węzłów konstrukcyjnych, obliczenia cieplne, łączenie typowych rysunków z danymi projektowym, sporządzanie specyfikacji projektów; kontrola zgodności z ramami normatywnymi, uzgadnianie opracowanej dokumentacji projektowej z organizacjami certyfikującymi i nadzorczymi.

Inżynier wytrzymałościowiec
Jego zadaniem jest sprawdzenie konstrukcji (części, podzespołów, zespołów, maszyn, mechanizmów, produktów itp.) pod kątem wytrzymałości, stabilności, zmęczenia, trwałości, żywotności. Również inżynier wytrzymałościowy zajmuje się obliczeniami dynamicznymi (dynamika, sejsmika budynków i budowli).

Inżynier działu produkcyjno-technicznego
Zajmuje się przygotowaniem produkcji na budowie. Do jego obowiązków należy opracowywanie i uzgadnianie dokumentacji projektowej; sporządzanie wszystkich niezbędnych obliczeń i kosztorysów; sprawowanie kontroli procesu produkcyjnego, pomoc w pracach budowlano-montażowych, przygotowywanie i sporządzanie umów z organizacjami i podwykonawcami.

You may also like...

1 Response

  1. Rafał pisze:

    Poważna praca, nie ma tutaj miejsca na błąd w konstrukcji budynku.

Dodaj komentarz