Zawody świata. Specjalności inżynierskie

Inżynier obliczeniowy wykonuje obliczenia konstrukcyjne. Jednakowo pod kątem wytrzymałości, sztywności itp. parametrów mających niebagatelne znaczenie dla działania skończonego projektu. Spoczywa na nim odpowiedzialność za wiele rozwiązań technicznych, które stanowią podstawę przyszłej konstrukcji. Nie może sobie pozwolić na błąd. Jak saper, który myli się tylko raz, spoczywa na nim odpowiedzialność za życie i zdrowie użytkowników, tego co oddaje do użytku. Cena błędu w obliczeniach może być warta tysiące dolarów straty, gdy rysunki są przekształcane w fizyczne odwzorowanie projektu. Nawet jeśli to jest tylko łącznik paneli ogrodzeniowych skręcany.

Podobnie zresztą jak inżynier budownictwa. Jest to osoba, która jest w stanie w określonym czasie zbudować obiekt zgodnie z projektem i zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa, wykorzystując dostępne zasoby ludzkie i materialne. Zawód ten należy do kategorii zawodów twórczych, tutaj wymagana jest analiza, testowanie i projektowanie. Inżynier budownictwa (np. autostrad) stawia i rozwiązuje zadania związane z projektowaniem, budową, przebudową i remontem dróg, organizacją ich efektywnej eksploatacji; opracowuje i prowadzi dokumentację; pracuje w organizacjach budowlanych i projektowych. Inżynier budowy mostów i tuneli, lub konstruktor mostów i tuneli zajmuje się projektowaniem mostów i tuneli transportowych, bierze udział w ich budowie i eksploatacji, przeprowadza testy, konserwuje, naprawia, przebudowuje i wzmacnia mosty i tunele transportowe.

You may also like...